Gebed om kracht

Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden,

om me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen

om te leren op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed en God gaf me verstand

en spierkracht om mee te werken.

Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren

om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen om te helpen.
Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen.

Zo ontving ik niets van wat ik vroeg

maar ontving ik alles wat ik nodig had. Amen.

Gebed voor een zieke

Onze Lieve Vrouw van de Wonderbare Medaille,
U hebt al zoveel gebeden verhoord, zoveel zieken genezen,
daarom kom ik vol vertrouwen tot U.
De vele wonderbare gebedsverhoringen die op uw voorspraak verkregen werden,
vervullen ook mij met de vaste hoop ,dat u ook mijn gebed wilt verhoren.
Een van hen die mij dierbaar zijn, is ziek.
Ik vraag U voor: (naam van de zieke)de gezondheid naar het lichaam, als het hem of haar zalig is.
Ik vraag U voor ons allen onderwerping aan Gods Heilige wil, opdat wij ons lijden geduldig mogen dragen.
Amen.
O Maria, zonder zonde ontvangen, bidt voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.

Amen