Gebed voor een zieke

Onze Lieve Vrouw van de Wonderbare Medaille,
U hebt al zoveel gebeden verhoord, zoveel zieken genezen,
daarom kom ik vol vertrouwen tot U.
De vele wonderbare gebedsverhoringen die op uw voorspraak verkregen werden,
vervullen ook mij met de vaste hoop ,dat u ook mijn gebed wilt verhoren.
Een van hen die mij dierbaar zijn, is ziek.
Ik vraag U voor: (naam van de zieke)de gezondheid naar het lichaam, als het hem of haar zalig is.
Ik vraag U voor ons allen onderwerping aan Gods Heilige wil, opdat wij ons lijden geduldig mogen dragen.
Amen.
O Maria, zonder zonde ontvangen, bidt voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.

Amen